การประยุกต์ใช้ Barcode และ OCR สำหรับเอกสารทางราชการ

ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในบริการภาครัฐ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Barcode และ OCR สำหรับเอกสารทางราชการ ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปศึกษางานที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังน้ำท่วมพอดี พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร เกษตรกรจำนวนมากจึงลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ซึ่งเอกสารลงทะเบียนก็ประกอบไปด้วยแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือฯ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าบุ๊คแบงค์ งานของเจ้าหน้าที่คือการคีย์เลขประจำตัว13หลัก และเลขบัญชีธนาคารของเกษตรกรเข้าระบบ แต่เพราะจำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือมีจำนวนมาก เอกสารวางเป็นตั้งๆอยู่เต็มห้อง เจ้าหน้าที่ต้องหยิบเอกสารมาคีย์ตัวเลขทีละตัวเข้าระบบ ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความถึกอย่างมาก และยังมีโอกาสผิดพลาดอีกด้วย ที่สำนักงานใช้คน4ช่วยกันกรอกยังใช้เวลาเป็นสัปดาห์ และทราบมาว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะยังมีส่วนที่เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอช่วยคีย์อยู่ด้วย ผมจึงได้เกิดความคิดว่าถ้าเราใช้ระบบ Barcode หรือระบบจดจำตัวอักษรจากภาพ (OCR) ก็จะช่วยให้การทำงานลักษณะนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก (OCR : optical character recognition คือเทคนิคการแกะตัวอักษรจากภาพ เช่นภาพถ่ายทะเบียนรถ ระบบจะสามารถรู้ได้ว่าในป้ายทะเบียนนั้นมีตัวอักษรอะไรบ้าง) ระบบ Barcode และ OCR มีข้อดีอย่างไร ค่าใช้จ่ายน้อย Barcode สามารถพิมพ์ลงบนเอกสารใดก็ได้ ซึ่งอาจพิมพ์ลงบนบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหน้าสมุดบัญชีธนาคาร โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องพิมพ์พิเศษใดๆ อุปกรณ์สำหรับอ่านก็มีราคาถูก สามารถใช้กล้องเว็บแคมที่ติดมากับคอมพิวเตอร์หรือที่หาได้ทั่วไปตามท้องตลาดมาเป็นอุปกรณ์สำหรับอ่านได้ ส่วนOCRก็สามารถอ่านตัวอักษรที่พิมพ์อยู่บนเอกสารนั้นได้ทันที สามารถอ่านข้อมูลจากสำเนาเอกสารได้ ไม่ต้องใช้ตัวจริง…