การประยุกต์ใช้ Barcode และ OCR สำหรับเอกสารทางราชการ

ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในบริการภาครัฐ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Barcode และ OCR สำหรับเอกสารทางราชการ

ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปศึกษางานที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังน้ำท่วมพอดี พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร เกษตรกรจำนวนมากจึงลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ซึ่งเอกสารลงทะเบียนก็ประกอบไปด้วยแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือฯ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าบุ๊คแบงค์ งานของเจ้าหน้าที่คือการคีย์เลขประจำตัว13หลัก และเลขบัญชีธนาคารของเกษตรกรเข้าระบบ แต่เพราะจำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือมีจำนวนมาก เอกสารวางเป็นตั้งๆอยู่เต็มห้อง เจ้าหน้าที่ต้องหยิบเอกสารมาคีย์ตัวเลขทีละตัวเข้าระบบ ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความถึกอย่างมาก และยังมีโอกาสผิดพลาดอีกด้วย ที่สำนักงานใช้คน4ช่วยกันกรอกยังใช้เวลาเป็นสัปดาห์ และทราบมาว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะยังมีส่วนที่เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอช่วยคีย์อยู่ด้วย ผมจึงได้เกิดความคิดว่าถ้าเราใช้ระบบ Barcode หรือระบบจดจำตัวอักษรจากภาพ (OCR) ก็จะช่วยให้การทำงานลักษณะนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก
(OCR : optical character recognition คือเทคนิคการแกะตัวอักษรจากภาพ เช่นภาพถ่ายทะเบียนรถ ระบบจะสามารถรู้ได้ว่าในป้ายทะเบียนนั้นมีตัวอักษรอะไรบ้าง)

ระบบ Barcode และ OCR มีข้อดีอย่างไร

  1. ค่าใช้จ่ายน้อย Barcode สามารถพิมพ์ลงบนเอกสารใดก็ได้ ซึ่งอาจพิมพ์ลงบนบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหน้าสมุดบัญชีธนาคาร โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องพิมพ์พิเศษใดๆ อุปกรณ์สำหรับอ่านก็มีราคาถูก สามารถใช้กล้องเว็บแคมที่ติดมากับคอมพิวเตอร์หรือที่หาได้ทั่วไปตามท้องตลาดมาเป็นอุปกรณ์สำหรับอ่านได้ ส่วนOCRก็สามารถอ่านตัวอักษรที่พิมพ์อยู่บนเอกสารนั้นได้ทันที
  2. สามารถอ่านข้อมูลจากสำเนาเอกสารได้ ไม่ต้องใช้ตัวจริง ระบบสามารถอ่านข้อมูลจากสำเนาเอกสารนั้นๆได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารตัวจริง อย่างเช่นบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดต้องอ่านจากชิปบนบัตรโดยตรงเท่านั้น แต่ระบบ Barcode และ OCR สามารถอ่านข้อมูลจากสำเนาบัตรประชาชนได้ทันที (ความจริงบัตรประชาชนในปัจจุบันก็มี Barcode อยู่ แต่ยังไม่พบการประยุกต์ใช้)
  3. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม ข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Barcode จะเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เช่นเลขบัตรประชาชนเท่านั้น ซึ่งแม้ว่าจะมีผู้อื่นเอาเครื่องมือมาอ่าน Barcode โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่มีปัญหา เพราะบนบัตรประชาชนก็มีเลขบัตรพิมพ์อยู่แล้ว
  4. เอกสารยังใช้งานได้แม้ไม่มีอุปกรณ์อ่านข้อมูล เจ้าหน้าที่สามารถอ่านข้อความบนเอกสารและพิมพ์เองได้ตามปกติถ้าไม่มีเครื่องอ่าน
  5. อัตราผิดพลาดน้อย Barcode มีระบบเช็คความถูกต้องของข้อมูลอยู่แล้ว ส่วนOCRถ้าพัฒนาให้มีความแม่นยำ อัตราผิดพลาดก็จะน้อยมาก

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลเข้าระบบได้ไวขึ้น ความผิดพลาดน้อยลง ทำให้ใช้เวลาที่มีกับงานอย่างอื่นที่จำเป็นได้มากขึ้น
  2. ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ได้รับบริการรวดเร็ว และมีความถูกต้องมากขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
อาจดูเป็นการประยุกต์ใช้บนเรื่องพื้นๆที่ไม่ได้หวีหวาอะไรมากนัก แต่ผมเชื่อว่าการพัฒนาเรื่องพื้นๆเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะด้วยความเป็นเรื่องพื้นๆนี่เอง ทำให้คนส่วนใหญ่จับต้องได้ เข้าถึงงานได้หลากหลาย ซึ่งที่สุดแล้วก็จะช่วยผลักดันนโยบายต่างๆในภาพกว้างให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างแน่นอน
 
วิวัฒน์ ประดับกุล – 1 September 2017 at 18:52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *