ถุงกระดาษ vs ถุงพลาสติก

มาอยู่ในเมืองที่ห้ามใช้ถุงพลาสติก มีแต่ถุงกระดาษเต็มไปหมด ทำให้ถุงกระดาษเริ่มเต็มห้อง จึงเกิดคำถามว่า ถุงกระดาษดีกว่าถุงพลาสติกจริงหรือไม่? ช่วงนี้อาจจะได้ยินตามสื่อบ่อยๆ เรื่องรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งโดยส่วยตัวเห็นด้วยกับโครงการนี้ แต่คำถามที่ตามมาคือ ถ้าไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วจะใช้อะไร? ถุงกระดาษอาจจะเป็นหนึ่งในคำตอบนั้น เพราะมองว่าเป็นมิตรกับธรรมชาติมากกว่า เพราะย่อยสลายตามธรรมชาติได้เร็ว ซึ่งถุงกระดาษคงไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด แต่เป็นการเจอกันครึ่งทางระหว่างถุงพลาสติกกับ”ไม่ใส่ถุง”มากกว่า เพราะกระดาษผลิตมาจากเยื่อไม้ ซึ่งการตัดต้นไม้คงไม่เป็นมิตรกับธรรมชาติเท่าไหร่ รวมไปถึงความสะดวกในการใช้งาน การหยิบจับ ความทนต่อความชื้น ความสามารถในการนำกลับมาใช้ใหม่ etc. รวมไปถึงอาจมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าถุงพลาสติก แต่ถ้าลองบวกลบคูณหารปัจจัยค่า Externality อื่นๆเช่น ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะที่เกิดจากถุงพลาสติก ค่าความเสียหายที่เกิดจากถุงพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม รวมแล้ว ใช้ถุงกระดาษก็อาจจะดีกว่าถุงพลาสติก อย่างไรก็ตาม ดีที่สุดคือ”ไม่ใส่ถุง” หรือไม่ก็ “ยืดอก พกถุง” 26 June 2018 at 07:21