เราจะรักกันตลอดไป – เมื่อการหย่าร้างเป็นเรื่องผิดกฎหมายในฟิลิปปินส์

จะบอกว่าผิดกฎหมายซะทีเดียวก็คงไม่ใช่ แต่ว่า”ไม่มีบัญญัติ”ในกฎหมายของฟิลิปปินส์น่าจะถูกต้องมากกว่า

ในฟิลิปปินส์ ทางเดียวที่จะเลิกใช้ชีวิตกับคู่สมรสได้คือการฟ้องศาลให้การสมรสนั้นเป็น”โมฆะ” ซึ่งเป็นการร้องว่ากระบวนการสมรสไม่ถูกต้อง เช่นถูกบังคับ ฉ้อโกง หรือเป็นคนวิกลจริต แต่เหตุที่เกิดหลังสมรสเช่นการนอกใจหรือทำร้ายร่างกายไม่สามารถใช้เป็นเหตุฟ้องศาลให้การสมรสเป็นโมฆะได้ และแน่นอนว่าการฟ้องศาลต้องมีหลักฐาน ต้องจ้างทนาย กระบวนการมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้เวลานาน บางเคสอาจยาวนานถึง 10 ปี พูดง่ายๆว่าคนจนแทบไม่มีสิทธิหย่าได้เลย แม้แต่คนรวยยังคิดแล้วคิดอีก

แล้วทำไมฟิลิปปินส์ถึงไม่ให้คนหย่ากัน? คนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งตามความเชื่อของชาวคาทอลิก การแต่งงานถือเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ มีลักษณะเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกัน (Unity) หย่าร้างไม่ได้ (Indissolubility) ความเชื่อนี้ฝังรากลึกในสังคมและกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย

มีความพยายามผลักดันให้มีกฎหมายหย่าร้างในฟิลิปปินส์มายาวนาน และทุกครั้งจะต้องพบกับแรงต้านจากคริสตจักรคาทอลิกโดยตลอดซึ่งมีอิทธิพลมากในฟิลิปปินส์ ล่าสุด มี.ค. 2561 กฎหมายหย่าร้างผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือต้องผ่านวุฒิสภา และ ปธน. ซึ่งมีท่าทีไม่สนับสนุนกฎหมายดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ก็ไม่ใช่การให้คู่สมรสที่ต้องการหย่าร้างไปจดทะเบียนหย่าได้ง่ายๆเหมือนทั่วไป แต่เป็นการเปิดให้คู่สมรสยื่นฟ้องให้ศาลสั่งให้หย่ากันได้จากเหตุต่างๆ เช่นการนอกใจ หรือการทำร้ายร่างกาย เป็นต้น

ปัจจุบัน นอกเหนือจากวาติกัน ฟิลิปปินส์เป็นเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่ไม่อนุญาตให้คู่สมรสหย่าร้าง

อ้างอิง
https://www.philstar.com/…/legalizing-divorce-philippines-w…
https://foreignpolicy.com/…/the-last-country-in-the-world-…/

วิวัฒน์ ประดับกุล 15-07-2561 13:37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *