ชีวิตที่รอยเลื่อน

วันนี้ได้รับข้อความฉุกเฉินจากทางการฟิลิปปินส์ ขอให้เตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหว เพราะทุกคนกำลังใช้ชีวิตอยู่บน”รอยเลื่อน”

เมืองมะนิลาตั้งอยู่บนรอยเลื่อนเปลือกโลก รอยนี้ชื่อว่า “West Valley Fault” มีความยาว 129 กม. พาดผ่านใจกลางเมืองมะนิลา ผ่านย่านเศรษฐกิจ ย่านชุมชน และเป็นรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) คือมีโอกาสเคลื่อนตัวได้ตลอดเวลา ผลวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาพบว่ารอยเลื่อนนี้กำลังสะสมพลังงาน จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาดถึง 7.2 แมกนิจูด และเนื่องจากชุมชนอยู่ใกล้กับรอยเลื่อนมาก แผ่นดินไหวขนาดเล็กก็อาจสร้างความเสียหายรุนแรงได้

West valley fault system
เมโทรมะนิลาบนรอยแยกของแผ่นเปลือกโลก

ข้อความที่ได้รับเป็นข้อความจากศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ฟป. ขอให้เตรียมพร้อมรับมือภัยที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก ฟป. เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง ทั้งพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ซึนามิ และภูเขาไฟระเบิด จึงมีแผนเตรียมพร้อมรับมืออย่างสม่ำเสมอ (ช่วงเช้าก็เพิ่งได้รับข้อความเตือนภัยน้ำท่วม)

(แผ่นดินไหวที่เกิดความเสียหายครั้งล่าสุดคือวันที่ 11 ก.ค. 2561 ที่เมือง Surigao ขนาด 5.1 แมกนิจูด)

18 July 2018

Source: วิวัฒน์ ประดับกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *