กฎหมายคุมกำเนิดที่ถูกคุมกำเนิด

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะอัตราการเกิดต่ำลงจนน่าเป็นห่วง ซึ่งตรงข้ามกับฟิลิปปินส์ รัฐบาล ฟป. พยายามควบคุมอัตราการเพิ่มประชากร เป็นส่วนหนึ่งของการปัญหาความยากจน แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร โดยเฉพาะกับผู้มีรายได้น้อยซึ่งมีจำนวนมาก ซึ่งขาดโอกาสเข้าถึงบริการการแพทย์ และยังถูกต่อต้านจากคริสตจักรคาทอลิก ที่ไม่สนับสนุนให้คุมกำเนิดโดยใช้ยาหรืออุปกรณ์คุมกำเนิดต่าง ๆ เนื่องจากขัดหลักความเชื่อทางศาสนา (ให้ใช้วิธีนับรอบประจำเดือนเท่านั้น) กฎหมาย Reproductive Health Law ให้บริการคุมกำเนิดฟรี ซึ่งคริสตจักรคาทอลิกไม่เห็นด้วยจึงฟ้องศาล และศาลตัดสินให้กฎหมายดังกล่าว “ขัดรัฐธรรมนูญ” กระทรวงสาธารณะสุขถูกตัดงบประมาณในโครงการเกี่ยวกับการคุมกำเนิด ศาลสั่งห้ามกระทรวงสาธารณะสุขนำเข้ายาคุมแบบฝัง และอีกหลายอุปสรรค เรียกได้ว่ากฎหมายคุมกำเนิดถูกคุมกำเนิดเสียเอง จนกระทั่งปธน.DU30 ออกคำสั่งประธานาธิบดี (Executive Order No. 12, 2017) สั่งให้นำแผนของ Reproductive Health Law มาดำเนินการ จริงๆการมีประชากรรุ่นใหม่มากถือเป็นโอกาสของประเทศ แต่สำหรับฟิลิปปินส์นั้นปัญหาคือมีประชากรที่รายได้น้อยมากเกินไป และคนกลุ่มนี้มีอัตราการเพิ่มประชากรสูงที่สุด และยังมีปัญหาขาดแคลนอาหารจนต้องนำเข้าอีกด้วย Source: วิวัฒน์ ประดับกุล 23 August at 09:17

Unli-rice ข้าวไม่อั้น

ร้านอาหารที่ฟิลิปปินส์มักมีโปรโมชั่นอย่างหนึ่งคือ “เติมข้าวไม่อั้น” (Unli-rice) โดยเฉพาะในร้านขายอาหารแบบจานเดี่ยว เช่น ข้าวไก่ย่าง หรือข้าวราดแกง โดยราคาจะเพิ่มขึ้นจากปกติเพียงแค่ 10 เปโซ (~7 บาท) ซึ่งเป็นที่นิยมมากสำหรับคนฟิลิปปินส์ พูดง่ายๆว่าถ้าสั่งข้าวโดยที่ไม่บอกว่าเอา single-rice ก็จะได้ unli-rice มาโดยปริยาย ส่วนตัวข้าว 1 portion ก็เยอะพออยู่แล้ว แต่คนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่สั่ง unli-rice กันหมด และเติมข้าวกันคนละ 2-3 ครั้ง แล้วคนฟิลิปปินส์บริโภคข้าวเยอะกว่าคนไทยหรือป่าว ซึ่งก็น่าสนใจว่าจริงๆแล้ว Rice consumption per capita คนฟิลิปปินส์ต่ำกว่าคนไทยเสียอีก แต่เป็นวัฒนธรรมของคนที่นี่ที่ชอบกินแบบเติมได้ไม่อั้น และอีกอย่างหนึ่งคือ unli-rice เป็นตัวช่วยชีวิตของคนรายได้น้อย ใช้ unli-rice กินมื้อเดียวให้อยู่ไปทั้งวันได้ ส่วนตัวคิดว่าคนฟิลิปปินส์หนึ่งคนน่าจะกินข้าวมากกว่าคนไทย แต่ที่ Rice consumption per capita ออกมาน้อยเพราะว่าประชากรจำนวนมากไม่มีรายได้พอที่จะซื้อหาข้าวทานได้ โดยอาหารหลักอีกอย่างของคนที่นี่ก็คือขนมปัง ตามย่านชุมชนและสลัม จะมีร้านขายขนมปังราคาถูกอยู่ เริ่มต้นเพียงชิ้นละ 2 เปโซ…